Solrød Skakklubs logo

18. maj 2022

Low Budget XXXIV - Indbydelse

Tilmelding: Senest 4. oktober 2010
Tilmeldte: Se hvem der er med
Turneringstype: Koordineret EMT
Spilledage: Onsdage 6/10 - 13/10 - 27/10 - 3/11 - 17/11
Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand
Starttidspunkt: 19.00
Max antal: 32
Form: 5 runders accelereret Schweitzer i én stor gruppe med seedningsgrupper i de første to runder. Startrækkefølge på grundlag af dansk rating. Runder lægges med WinSwiss. Mulighed for afbud til en eller flere runder. Afbud til en runde skal ske senest kl. 21 aftenen før (tirsdag) til lbxxxiv@sydskak.dk. En rundes parring kan ses fra kl 8 på spilledagen (onsdag).
Indskud: kr. 30,00. Solrød Skakklub betaler indskud for A- og B-medlemmer af Solrød Skakklub. Indskud betales ved første rundes start. Deltagere, som har meldt afbud til første runde, skal betale indskuddet inden første runde til Solrød Skakklubs bankkonto regnr 1551 kontonr 16877980.
Spilletid: 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sek. pr træk fra træk 1. Maximal spilletid i alt 4 timer ved 60 træk og 5 timer ved 120 træk. Noteringspligt til alle træk.
Præmier: Ingen præmier.
ELO-rating: Turneringen ELO-rates hvis betingelserne er opfyldt.
Rygning: er ikke tilladt i spillelokalerne, der henvises til de tilstødende udendørs arealer.
Mobiltelefon: Der anvendes DSUs reglement vedrørende mobiltelefoner.
Fremmøde: Der anvendes DSUs regler, dvs fremmøde senest 15 minutter efter igangsat ur ellers er partiet tabt.
Annonce: Skakbladet 2010/7
FIDE: 50765
Solrød Skakklub spiller hver onsdag aften fra kl. 19.00 - 24.00 på Solrød Gl. Skole, Højagervænget 33, 1. sal (10. klassen), 2680 Solrød Strand