Solrød Skakklubs logo

22. januar 2022

Køge Bugt Forår 2010 - Indbydelse

Tilmelding: Senest 4. april 2010
Tilmeldte: Se hvem der er med
Turneringstype: Koordineret EMT
Spilledage: Onsdage 7/4 - 14/4 - 21/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 - 26/5 2010
Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand
Starttidspunkt: 19.00
Max antal: 32
Form: 7 runders accelereret Schweitzer i én stor gruppe med seedningsgrupper i de første to runder. Startrækkefølge på grundlag af dansk rating. Runder lægges med WinSwiss. Mulighed for afbud til to runder. Afbud til en runde skal ske senest kl. 21 aftenen før (tirsdag) til kbf2010@sydskak.dk. En rundes parring kan ses fra kl 8 på spilledagen (onsdag).
Indskud: kr. 100,00. Solrød Skakklub betaler indskud for A- og B-medlemmer af Solrød Skakklub. Indskud betales ved første rundes start. Deltagere, som har meldt afbud til første runde, skal betale indskuddet inden første runde til Solrød Skakklubs bankkonto regnr 1551 kontonr 16877980.
Spilletid: 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sek. pr træk fra træk 1. Maximal spilletid i alt 4 timer ved 60 træk og 5 timer ved 120 træk. Noteringspligt til alle træk.
Præmier: Præmiesum udgør 80 kr (indskud - EMT-afgift) pr. deltager. Der er præmier i alle seedningsgrupper. Deltagere, der har deltaget i mindst 6 runder, får tillagt ét bonuspoint, medens alle runder giver to bonuspoints.
ELO-rating: Turneringen ELO-rates hvis betingelserne er opfyldt.
Rygning: er ikke tilladt i spillelokalerne, der henvises til de tilstødende udendørs arealer.
Mobiltelefon: Der anvendes DSUs reglement vedrørende mobiltelefoner.
Fremmøde: Der anvendes DSUs regler, dvs fremmøde senest 15 minutter efter igangsat ur ellers er partiet tabt.
Annonce:
FIDE: 49307
Solrød Skakklub spiller hver onsdag aften fra kl. 19.00 - 24.00 på Solrød Gl. Skole, Højagervænget 33, 1. sal (10. klassen), 2680 Solrød Strand