Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Skakklubben Sydkysten
mandag den 30. juni 2003, kl. 19.30
på Solrød Skole

 

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og budget
6. Valg
          1. Kasserer
          2. 5 medlemmer til bestyrelsen
          3. 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Skakklubben Sydkysten