Sydkystens bestyrelse

Funktion Navn Email
Formand Peter Kristensenformand@sydskak.dk
Kasserer Carsten Wieland kasserer@sydskak.dk
Sekretær Steen Nielsen sekretar@sydskak.dk
Webmaster Verner Christensen webmaster@sydskak.dk
Suppleant Kim Orup suppleant@sydskak.dk